Chính sách trả hàng

TRUNG TÂM ÂM NHẠC ÁNH TRĂNG MUSIC
Chính sách trả hàng
Ngày đăng: 3 năm trước

Các sản phẩm của Ánh Trăng Music được chia thành 3 nhóm:

NHÓM ĐỊNH NGHĨA
Nhóm 1 Đàn piano cơ mua mới từ nhà sản xuất.
Nhóm 2 Đàn piano cơ đã qua sử dụng.
Nhóm 3 Fazioli, Bechstein,Steinway & Sons, Boston, Essex, Bosendorfer.

Ánh Trăng Music cam kết thu đổi tất cả các sản phẩm còn đang trong thời hạn bảo hành và được mua từ hệ thống cửa hàng Ánh Trăng Music với các sản phẩm đàn piano cơ mới với các chính sách như sau:

CHÍNH SÁCH NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3
Thu lại trong 03 năm đầu kể từ thời điểm bàn giao Có hỗ trợ Không hỗ trợ Có hỗ trợ
Đổi giá trị cao hơn trong năm đầu tiên 100% 90% 95%
Đổi giá trị cao hơn trong năm thứ 2 90% 80% 90%
Đổi giá trị cao hơn trong năm thứ 3 85% 70% 85%

Lưu ý:

Ánh Trăng Music chỉ chấp nhận thu đổi sản phẩm khi thông tin khách hàng khớp với nội dung đã ghi trong giấy Giấy Đảm Bảo và sản phẩm thu đổi phải còn nguyên vẹn, không cong veo, nứt gãy.

Việc thanh toán giá trị thu đổi sẽ được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy thuộc vào quyết định của Ánh Trăng Music. Việc thanh toán sẽ được thực hiện và hoàn thành trong vòng tối đa 36 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm mọi việc kiểm tra được hoàn tất và việc thu đổi được chấp thuận.

Việc thu đổi có thể bị tạm dừng trong các trường hợp bất khả kháng như chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai, động đất, sóng thần … hoặc các thời điểm khi chính phủ công bố tình trạng thảm họa, giới nghiêm, thiết quân luật.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline